Site announcements

මංගත ඉගෙනුම් පද්ධතිය ආරම්භ කිරීම

මංගත ඉගෙනුම් පද්ධතිය ආරම්භ කිරීම

by RVC LMS Administrator -
Number of replies: 0
රුහුණු විජයබා ජාතික පාසල සඳහා නිර්මාණය කරන ලද නව මංගත ඉගෙනුම් පද්ධතිය නොබෝ දිනකින්ම සිසු සිසුවියන්ගේ භාවිතය සඳහා ඉදිරිපත් කරන බව සතුටින් දන්වා  සිටිමු.